September 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 30, 2012

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Bilang 11, 25-29
Salmo 18, 8. 10. 12-13. 14

Ating kabutiha’t lugod ay nasa loobin ng D’yos.

Santiago 5, 1-6
Marcos 9, 38-43. 45. 47-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 29, 2012

Kapistahan nina Arkanghel San Miguel, San Gabriel, at San Rafael

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 137, 1-2a. 2bk3, 4-5

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

Juan 1, 47-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 28, 2012

Paggunita kay San Lorenzo Ruiz at mga Kasama

Nehemias 2, 1-8
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Lucas 9, 57-62

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 27, 2012

Huwebes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay San Vicente de Paul

Mangangaral 1, 2-11
Salmo 89. 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Lucas 9, 7-9

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 25, 2012

Martes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon

Kawikaan 21, 1-6. 10-12.
Salmo 118. 1. 27. 30. 34. 35. 44

Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko.

Lucas 8, 19-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 24, 2012

Lunes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon

Kawikaan 3, 27-34
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos?

Lucas 8, 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 23, 2012

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon

Karununang 2, 12, 17-20
Salmo 53, 3-4. 5. 6 at 8

Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Santiago 3, 16 – 4, 3
Marcos 9, 30-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 22, 2012

Sabado ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 15, 35-37. 42-49
Salmo 55, 10. 11-12. 13-14

Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag.

Lucas 8, 15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 21, 2012

Kapistahan ni Apostol San Mateo

Efeso 4, 1-7. 11-13
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 18, 2012

Martes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a.
Salmo 99, 2. 3. 4. 6

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »