October 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 31, 2012

Miyerkules ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 6, 1-9
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 13kd-14

Ang Poong Diyos ay tapat, pangako n’ya’y magaganap.

Lucas 13, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 30, 2012

Martes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 5, 21-33
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Lucas 13, 18-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 29, 2012

Lunes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 4, 32 – 5, 8
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Lahat kayong mahal ng D’yos sa kanya’y dapat sumunod.

Lucas 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 28, 2012

Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon

Jeremias 31, 7-9
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Hebreo 5, 1-6
Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 27, 2012

Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 4, 7-16
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 26, 2012

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 4, 1-6
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 12, 54-59

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 25, 2012

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 3, 14-21
Salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Lucas 12, 49-53

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 24, 2012

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 3, 2-12
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Lucas 12, 39-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 22, 2012

Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 2, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Tayo’y sa D’yos, sa D’yos lamang, tayong lahat na nilalang.

Lucas 12, 13-21

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 21, 2012

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 53, 10-11
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hilig.

Hebreo 4, 14-16
Marcos 10, 42-45

« Basahin at Pakinggan »