Friday, October 5, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 05, 2012

Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13=14ab.

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »