Monday, October 1, 2012

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 01, 2012

Lunes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Santa Teresita ng Sanggol na si Hesus

Job 1, 6-22
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7

Daing ko’y ‘yong dinirinig tuwing ako’y humihibik.

Lucas 9, 46-50

« Basahin at Pakinggan »