Sunday, October 7, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 07, 2012

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon

Genesis 2, 18-24
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6

Tayo nawa ay basbasan ng Poon magpakailanman.

Hebreo 2, 9-11
Marcos 10, 2-12

« Basahin at Pakinggan »