Wednesday, October 24, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 24, 2012

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 3, 2-12
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Lucas 12, 39-48

« Basahin at Pakinggan »