Wednesday, October 10, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 10, 2012

Miyerkules ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Galacia 2, 1-2. 7-17
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Lucas 11, 1-4

« Basahin at Pakinggan »