Wednesday, October 17, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 17, 2012

Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon

Galacia 5, 18-25
Salmo 1. 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Lucas 11, 42-46

« Basahin at Pakinggan »