Saturday, October 6, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 06, 2012

Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

« Basahin at Pakinggan »