Tuesday, September 18, 2012

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 18, 2012

Martes ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a.
Salmo 99, 2. 3. 4. 6

Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »