Sunday, September 2, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 02, 2012

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon

Deuteronomio 4, 1-2. 6-8
Salmo 14, 2-3a. 3kd-4ab. 5

Sino kayang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Santiago 1, 17-18. 21b-22. 27
Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23

« Basahin at Pakinggan »