Saturday, September 22, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 22, 2012

Sabado ng Ika-24 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Corinto 15, 35-37. 42-49
Salmo 55, 10. 11-12. 13-14

Sa harap mo ay lalakad akong taglay ang liwanag.

Lucas 8, 15

« Basahin at Pakinggan »