Saturday, September 15, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 15, 2012

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 506. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27

« Basahin at Pakinggan »