Sunday, August 5, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 05, 2012

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 16, 2-4. 12-15
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.

Efeso 4, 17. 20.24
Juan 6, 24-35

« Basahin at Pakinggan »