Friday, August 17, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 17, 2012

Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 16, 59-63
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.

Mateo 19, 3-12

« Basahin at Pakinggan »