August 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 17, 2012

Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 16, 59-63
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.

Mateo 19, 3-12

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 15, 2012

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 14, 2012

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe

Ezekiel 2, 8 – 3, 4
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 13, 2012

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 1, 2-5. 24-28k
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Mateo 17, 22-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 10, 2012

Kapistahan ni San Lorenzo, diyakono at martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 09, 2012

Huwebes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Jeremias, 31-34
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Mateo 16, 13-23

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 08, 2012

Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay Santo Domingo, pari

Jeremias 31, 1-7
Jeremias 31, 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mateo 15, 21-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 07, 2012

Martes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Jeremias 30, 1-2. 12-15. 18-22
Salmo 101, 16-18. 19-21. 29 at 22-23

Panginoo’y mahahayag kapag Sion ay natatag.

Mateo 14, 22-36

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 06, 2012

Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon

Daniel 7, 9-10. 13-14
Salmo 96, 1-2. 5-6. 9

Panginoo’y maghahari, lakas n’ya’y mananatili.

2 Pedro 1, 16-19
Marcos 9, 2-10

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 05, 2012

Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon

Exodo 16, 2-4. 12-15
Salmo 77, 3 at 4bk. 23-24. 25 at 54

Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay.

Efeso 4, 17. 20.24
Juan 6, 24-35

« Basahin at Pakinggan »