Sunday, July 22, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 22, 2012

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Jeremias 23, 1-6
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Efeso 2, 13-18

« Basahin at Pakinggan »