Friday, July 6, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 06, 2012

Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 8, 4-6. 9-13
Salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131

Ang tao ay nabubuhay sa Salita ng Maykapal.

Mateo 9, 9-13

« Basahin at Pakinggan »