Wednesday, July 18, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 18, 2012

Miyerkules ng Ika-15 Lingggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 10, 5-7. 13-16
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Ang Poo’y di tatalkiod sa kanyang hirang na lingkod.

Mateo 11, 25-27

« Basahin at Pakinggan »