Friday, July 13, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 13, 2012

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Oseas 14, 2-10
Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 at 17

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Mateo 10, 16-23

« Basahin at Pakinggan »