June 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 30, 2012

Sabado ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

Mga Panaghoy 2, 2. 10-14. 18-19
Salmo 73, 1 – 2. 3-5a. 5b-7. 20-21

Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin.

Mateo 8, 5-17

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 29, 2012

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 28, 2012

Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 24, 8-17
Salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mateo 7, 21-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 27, 2012

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 22, 8-13; 23, 1-3
Salmo 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa’min.

Mateo 7, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 26, 2012

Martes Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon

2 Hari 19, 9b-11. 14-21. 31-35a. 36
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 10-11

Lungsod ng D’yos ay matatag dahil sa bigay n’yang lakas.

Mateo 7, 6. 12-14

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 24, 2012

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 17, 2012

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon

Ezekiel 12, 22-24
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa Diyos.

2 Corinto 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 16, 2012

Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

Isaias 61, 9-11
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 2, 41-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 15, 2012

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus

Oseas 11, 1. 3-4. 8k-9
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Efeso 3, 8-12. 14-19
Juan 19, 31-37

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 13, 2012

Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon
San Antonio de Padua

1 Hari 18, 20-39
Salmo 15. 1-2a. 4. 5 at 8. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Mateo 5, 17-19

« Basahin at Pakinggan »