Sunday, June 3, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 03, 2012

Tatlong Persona sa Isang Diyos

Deutoronomio 4, 32-34. 39-40
Salmo 32, 4-5. 6 at 9. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Roma 8, 14-17
Mateo 28, 16-20

« Basahin at Pakinggan »