May 2012

Mga Pagbasa – Huwebes, May 31, 2012

Kapistahan ng Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria

Sofonias 3, 14-18
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Kapiling n’yo ang butihing Poong Banal ng Israel.

Lucas 1, 39-56

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 30, 2012

Miyerkules Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Pedro 1, 18-25
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20.

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Marcos 10, 32-45

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Mayo 29, 2012

Martes Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Pedro 1, 10-16
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Marcos 10, 28-31

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Mayo 28, 2012

Lunes Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon

1 Pedro 1, 3-9
Salmo 110, 1-2. 5-6. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Marcos 10, 17-27

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 27, 2012

Linggo ng Pentekostes

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
Juan 15, 26-27; 16, 12-15

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Mayo 23, 2012

Miyerkules sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 20, 28-38
Salmo 67, 29-30. 33-35a. 35bk-36k

Tanang mga kaharian, ang Poong D’yos ay awitan.

Juan 17, 11b-19

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 20, 2012

Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat

Mga Gawa 1, 1-11
Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Habang umaakyat ang D’yos, ang tambuli’y tumutunog.

Efeso 1, 17-23
Marcos 16, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Mayo 19, 2012

Sabado ng Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 23-28
Salmo 46, 2-3. 8-9. 10

Hari ng sangkalupaan D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 23b-28

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 18, 2012

Biyernes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 9-18
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7

Hari ng sangkalupaan D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 20-23a

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Mayo 17, 2012

Huwebes sa Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 1-8
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Juan 16, 16-20

« Basahin at Pakinggan »