Sunday, May 13, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 13, 2012

Ika-anim na Lingo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 10, 25-26. 34-35. 44-48
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4.

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

1 Juan 4, 7-10
Juan 15, 9-17

« Basahin at Pakinggan »