Sunday, May 27, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 27, 2012

Linggo ng Pentekostes

Mga Gawa 2, 1-11
Salmo 103, 1ab at 24ak. 29bk-30. 31 at 34

Espiritu mo’y suguin, Poon, tana’y ‘yong baguhin.

1 Corinto 12, 3b-7. 12-13
Juan 15, 26-27; 16, 12-15

« Basahin at Pakinggan »