Tuesday, May 8, 2012

Mga Pagbasa – Martes, Mayo 08, 2012

Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 114, 10-11. 12-13ab. 21

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 14, 27-31a

« Basahin at Pakinggan »