Tuesday, May 1, 2012

Mga Pagbasa – Martes, Mayo 01, 2012

Martes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 19-26
Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7

Purihin ng tanang bansa ang Panginoong Dakila.

Juan 10, 22-30

« Basahin at Pakinggan »