April 2012

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 30, 2012

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 11, 1-18
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4.

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Juan 10, 11-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 29, 2012

Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 28, 2012

Sabado sa Ika-3 Lingo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 31-42
Salmo 115, 12-13. 14-15. 16-17

Sa lahat ng ‘yong kaloob ano’ng aking ihahandog?

Juan 6, 60-69

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 27, 2012

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 1-20
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Juan 6, 52-59

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 26, 2012

Huwebes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 26-40
Salmo 65, 8-9. 16-17. 20

Sangkalupaang nilalang galak sa Poo’y isigaw.

Juan 6, 44-51

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 25, 2012

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 8, 1b-8
Salmo 65, 1-3a. 4-5. 6-7a.

Sangkalupaang nilalang, galak sa Poo’y isigaw.

Juan 6, 35-40

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Martes, Abril 24, 2012

Martes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 7, 51 – 8, 1a
Salmo 30, 3kd-4. 6ab at 7b at 8a. 17 at 21ab

Poon, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko.

Juan 6, 30-35

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 23, 2012

Lunes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 8-15
Salmo 118, 23-24. 26-27. 29-30

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Juan 6, 22-29

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 22, 2012

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 13-15. 17-19
Salmo 4, 2.4.7.9

Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

1 Juan 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 21, 2012

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19.

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21

« Basahin at Pakinggan »