Sunday, April 22, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 22, 2012

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 3, 13-15. 17-19
Salmo 4, 2.4.7.9

Poon, sa ‘mi’y pasikatin liwanag sa iyong piling.

1 Juan 2, 1-5a
Lucas 24, 35-48

« Basahin at Pakinggan »