Sunday, April 29, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 29, 2012

Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 8-12
Salmo 117, 1 at 8-9. 21-23. 26 at 28kd at 29

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

1 Juan 3, 1-2
Juan 10, 11-18

« Basahin at Pakinggan »