Friday, April 13, 2012

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 13, 2012

Biyernes sa Walong Araw na Pagdiriwang sa Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 1-12
Salmo 117, 1-2 at 4. 22-24. 25-27a.

Batong dating tinanggiha’y siya pang naging saligan.

Juan 21, 1-14

« Basahin at Pakinggan »