Monday, April 16, 2012

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 16, 2012

Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 23-31
Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

Juan 3, 1-8

« Basahin at Pakinggan »