Saturday, April 21, 2012

Mga Pagbasa – Sabado, Abril 21, 2012

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 6, 1-7
Salmo 32, 1-2. 4-5. 18-19.

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hiling.

Juan 6, 16-21

« Basahin at Pakinggan »