Wednesday, April 18, 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Abril 18, 2012

Miyerkules sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 17-26
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9.

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 16-21

« Basahin at Pakinggan »