Sunday, April 15, 2012

Mga Pagbasa – Linggo, Abril 15, 2012

Ikalawang Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 32-35
Salmo 117, 2-4. 16ab-19. 22-24

Butihing Poo’y purihin, pag-ibig n’ya’y walang maliw.

1 Juan 5, 1-6
Juan 20, 19-31

« Basahin at Pakinggan »