Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 13, 2012

May 13, 2012

Ika-anim na Lingo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 10, 25-26. 34-35. 44-48
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4.

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

1 Juan 4, 7-10
Juan 15, 9-17


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: