July 2012

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 18, 2012

Miyerkules ng Ika-15 Lingggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 10, 5-7. 13-16
Salmo 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Ang Poo’y di tatalkiod sa kanyang hirang na lingkod.

Mateo 11, 25-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 17, 2012

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 7, 1-9
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 5-6. 7-8

Ang D’yos ang s’yang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.

Mateo 11, 20-24

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 16, 2012

Lunes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 1, 10-17
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 10, 34 – 11, 1

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 15, 2012

Ikalabinlimang Linggo sa Karaniwang Panahon

Amos 7, 12-15
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Efeso 1, 3-10
Marcos 6, 7-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 14, 2012

Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Isaias 6, 1-8
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na! Ang damit n’ya’y maharlika.

Mateo 10, 24-33

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 13, 2012

Biyernes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Oseas 14, 2-10
Salmo 50, 3-4. 8-9. 12-13. 14 at 17

Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.

Mateo 10, 16-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 12, 2012

Huwebes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Oseas 11, 1-4. 8k-9
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16

Poon kami’y ‘yong iligtas at tanglawan ng ‘yong sinag.

Mateo 10, 7-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 11, 2012

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Paggunita kay San Benito, abad

Oseas 10, 1-3. 7-8. 12
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Hanapin ang Poon lagi, sa harap n’ya manatili.

Mateo 10, 1-7

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 10, 2012

Martes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Oseas 8, 4-7. 11-13
Salmo 113 B, 3-4. 5-6. 7ab-8. 9-10

Israel na bayan ng D’yos, papurihan mo s’yang lubos.

Mateo 9, 32-38

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 09, 2012

Lunes ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Oseas 2, 16. 17b-18, 21-22
Salmo 144, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 9, 18-26

Basahin at pakinggan →