September 2022

Sabado, Setyembre 10, 2022

Sabado ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Corinto 10, 14-22
Salmo 115, 12-13. 17-18

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Lucas 6, 43-49

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 9, 2022

Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Pedro Claver, pari

1 Corinto 9, 16-19. 22b-27
Salmo 83, 3. 4. 5-6. 12

Ang templo mo’y aking mahal,
D’yos na Makapangyarihan.

Lucas 6, 39-42

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 8, 2022

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Mikas 5, 1-4a
o kaya Roma 8, 28-30
Salmo 12, 6ab. 6kd

Ang lubos kong kasiyahan
ay magalak sa Maykapal.

Mateo 1, 1-16. 18-23
o kaya Mateo 1, 18-23

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 7, 2022

Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 7, 25-31
Salmo 44, 11-12. 14-15. 16-17

O kab’yak ng hari namin,
ang payo ko’y ulinigin.

Lucas 6, 20-26

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 6, 2022

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 6, 1-11
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 5, 2022

Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 5, 1-8
Salmo 5, 5-6. 7. 12

Poon, ako’y pangunahan
nang landas mo’y aking sundan.

Lucas 6, 6-11

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 4, 2022

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Karunungan 9, 13-18b
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang tahanan noon,
ngayon at kailanman.

Filemon 9b-10. 12-17
Lucas 14, 25-33

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 3, 2022

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, pantas ng Simbahan

1 Corinto 4, 6b-15
Salmo 144, 17-18. 19-20. 21

Sa tumatawag sa Poon,
ang D’yos ay handang tumulong.

Lucas 6, 1-5

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 2, 2022

Biyernes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 4, 1-5
Salmo 36, 3-4. 5-6. 27-28. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan
ng mga mat’wid at banal.

Lucas 5, 33-39

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 1, 2022

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Corinto 3, 18-23
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ang daigdig lahat doon,
ang may-ari’y ating Poon.

Lucas 5, 1-11

« Basahin at Pakinggan »