Saturday, September 3, 2022

Sabado, Setyembre 3, 2022

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, pantas ng Simbahan

1 Corinto 4, 6b-15
Salmo 144, 17-18. 19-20. 21

Sa tumatawag sa Poon,
ang D’yos ay handang tumulong.

Lucas 6, 1-5

« Basahin at Pakinggan »