Friday, September 30, 2022

Biyernes, Setyembre 30, 2022

Paggunita kay San Jeronimo, pari at pantas ng Simbahan

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16

« Basahin at Pakinggan »