Monday, September 19, 2022

Lunes, Setyembre 19, 2022

Lunes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Junuario (Jenaro), obispo at martir

Kawikaan 3, 27-34
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kaya ang papasok
sa bahay mo, Poong Diyos?

Lucas 8, 16-18

« Basahin at Pakinggan »