Tuesday, September 13, 2022

Martes, Setyembre 13, 2022

Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »