Monday, September 26, 2022

Lunes, Setyembre 26, 2022

Lunes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kina San Cosme at San Damian, mga martir

Job 1, 6-22
Salmo 16, 1. 2-3. 6-7

Daing ko’y ‘yong dinirinig
tuwing ako’y humihibik.

Lucas 9, 46-50

« Basahin at Pakinggan »