September 2022

Martes, Setyembre 20, 2022

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, pari at martir, San Pablo Chong Hasang, at mga kasama, mga martir

Kawikaan 21, 1-6. 10-13
Salmo 118, 1. 27. 30. 34. 35. 44

Sa pagsunod sa utos mo,
Poon, pangunahan mo ‘ko.

Lucas 8, 19-21

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 19, 2022

Lunes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Junuario (Jenaro), obispo at martir

Kawikaan 3, 27-34
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino kaya ang papasok
sa bahay mo, Poong Diyos?

Lucas 8, 16-18

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 18, 2022

Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Amos 8, 4-7
Salmo 112, 1-2. 4-6. 7-8.

Purihin ang Poong Diyos
na sa dukha’y nagtatampok.

1 Timoteo 2, 1-8
Lucas 16, 1-13
o kaya Lucas 16, 10-13

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Setyembre 17, 2022

Sabado ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Roberto Belarmino, obispo at pantas ng Simbahan
o kaya Paggunita kay Santa Hildegarda ng Bingen, birhen at pantas ng Simbahan
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

1 Corinto 15, 35-37. 42-49
Salmo 55, 10. 11-12. 13-14

Sa harap mo ay lalakad
akong taglay ang liwanag.

Lucas 8, 15

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Setyembre 16, 2022

Paggunita kina Papa San Cornelio
at Obispo San Cipriano, mga martir

1 Corinto 15, 12-20
Salmo 16, 1. 6-7. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta,
sa piling mo’y magsasaya.

Lucas 8, 1-3

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Setyembre 15, 2022

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria na Nagdadalamhati

1 Corinto 15, 1-11
Salmo 117, 1-2. 16ab-17. 28

Butihing Poo’y purihin,
pag-ibig n’ya’y walang maliw.

Juan 19, 25-27
o kaya Lucas 2, 33-35

o kaya
Mga Pagbasa para sa Dakilang Kapistahan

Hebreo 5, 7-9
Salmo 30, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 15-16. 20

Poong D’yos na maibigin
ako ay iyong sagipin.

Juan 19, 25-27
o kaya Lucas 2, 33-35

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Setyembre 14, 2022

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot
ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Setyembre 13, 2022

Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan

1 Corinto 12, 12-14. 27-31a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Lahat tayo’y kanyang bayan,
kabilang sa kanyang kawan.

Lucas 7, 11-17

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Setyembre 12, 2022

Lunes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Kamahal-mahalang Ngalan ng Birhen

1 Corinto 11, 17-26. 33
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto
upang sundin ang loob mo.

Lucas 7, 1-10

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Setyembre 11, 2022

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Exodo 32, 7-11. 13-14
Salmo 50, 3-4. 12-13. 17 at 19

Babalik ako sa Ama,
pagkat ako’y nagkasala.

1 Timoteo 1, 12-17
Lucas 15, 1-32
o kaya Lucas 15, 1-10

« Basahin at Pakinggan »