January 2022

Lunes, Enero 31, 2022

Paggunita kay San Juan Bosco, pari

2 Samuel 15, 13-14. 30; 16, 5-13a
Salmo 3, 2-3. 4-5. 6-7

Halika, Panginoon ko,
iligtas mo sana ako.

Marcos 5, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 30, 2022

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 1, 4-5. 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
o kaya 1 Corinto 13, 4-13
Lucas 4, 21-30

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 29, 2022

Sabado ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

2 Samuel 12, 1-7a. 10-17
Salmo 50, 12-13. 14-15. 16-17

Diyos ko, sa aki’y likhain
tapat na puso’t loobin.

Marcos 4, 35-41

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 28, 2022

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
pari at pantas ng Simbahan

2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 27, 2022

Huwebes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici, dalaga

2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Salmo 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Enero 26, 2022

Paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo

2 Timoteo 1, 1-8
o kaya Tito 1, 1-5
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay pinahayag
gawa ng Poong nagligtas.

Lucas 10, 1-9
o kaya Marcos 4, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Enero 25, 2022

Kapistahan ng Pagbabagong-Buhay ni Apostol San Pablo

Mga Gawa 22, 3-16
o kaya Gawa 9, 1-22
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan
Mabuting Balitang aral.

Marcos 16, 15-18

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 24, 2022

Paggunita kay San Francisco de Sales,
obispo at pantas ng Simbahan

2 Samuel 5, 1-7. 10
Salmo 88, 20. 21-22. 25-26

Pag-ibig ko’t pagtatapat
ay ibibigay kong ganap.

Marcos 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 23, 2022

Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Nehemias 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay,
ang salita ng Maykapal.

1 Corinto 12, 12-30
o kaya 1 Corinto 12, 12-14. 27
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 22, 2022

Sabado ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay San Vicente, diyakono at martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria Tuwing Sabado

1 Samuel 1, 1-4. 11-12. 19. 23-27
Salmo 79, 2-3. 5-7

Poon, kami’y ‘yong iligtas
at tanglawan ng ‘yong sinag.

Marcos 3, 20-21

« Basahin at Pakinggan »