January 2022

Linggo, Enero 30, 2022

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 1, 4-5. 17-19
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab at 17

Patuloy kong isasaysay
ang dulot mong kaligtasan.

1 Corinto 12, 31 – 13, 13
o kaya 1 Corinto 13, 4-13
Lucas 4, 21-30

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 28, 2022

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
pari at pantas ng Simbahan

2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 27, 2022

Huwebes ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
o kaya Paggunita kay Santa Angela Merici, dalaga

2 Samuel 7, 18-19. 24-29
Salmo 131, 1-2. 3-5. 11. 12. 13-14

Trono ni David ay laan
sa Manunubos ng tanan.

Marcos 4, 21-25

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 23, 2022

Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Nehemias 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay,
ang salita ng Maykapal.

1 Corinto 12, 12-30
o kaya 1 Corinto 12, 12-14. 27
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 16, 2022

Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (K)

Isaias 9, 1-6
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas
tagumpay ng Nagliligtas.

Efeso 1, 3-6. 15-18
Lucas 2, 41-52

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Enero 10, 2022

Lunes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 1, 1-8
Salmo 115, 12-13. 14-17. 18-19

Maghahandog ako sa D’yos
ng pagpupuring malugod.

Marcos 1, 14-20

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Enero 9, 2022

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon (K)

Isaias 42, 1-4. 6-7
Salmo 28, 1a at 2. 2ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y
sa bayan ng Poong mahal.

Mga Gawa 10, 34-38
Lucas 3, 15-16. 21-22

o kaya

Isaias 40, 1-5. 9-11
Salmo 103, 1b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30

Poon, pinupuri’y ikaw
ng aking buhay na taglay.

Tito 2, 11-14; 3, 4-7
Lucas 3, 15-16. 21-22

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Enero 8, 2022

Sabado Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 3, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Enero 7, 2022

Biyernes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon
o kaya Paggunita kay San Raymundo de Penyafort, pari

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 5, 12-16

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Enero 6, 2022

Huwebes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 19 – 6, 4
Salmo 71, 2. 14 at 15bk. 17

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Lucas 4, 18

« Basahin at Pakinggan »