Friday, January 28, 2022

Biyernes, Enero 28, 2022

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino,
pari at pantas ng Simbahan

2 Samuel 11, 1-4a. 5-10a. 13-17
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 6bk-7. 10-11

Poon, iyong kaawaan
kaming sa ‘yo’y nagsisuway.

Marcos 4, 26-34

« Basahin at Pakinggan »