Sunday, January 23, 2022

Linggo, Enero 23, 2022

Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Nehemias 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay,
ang salita ng Maykapal.

1 Corinto 12, 12-30
o kaya 1 Corinto 12, 12-14. 27
Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

« Basahin at Pakinggan »