December 2021

Biyernes, Disyembre 31, 2021

Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 18-21
Salmo 95, 1-2. 11-12. 13

Magalak ang kalangitan
at daigdig ay magdiwang.

Juan 1, 1-18

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Disyembre 30, 2021

Ika-6 na Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 12-17
Salmo 95, 7-8a. 8b-9. 10

Magalak ang kalangitan
at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 36-40

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Disyembre 29, 2021

Ika-5 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 3-11
Salmo 95, 1-2a. 2b-3, 5b-6

Magalak ang kalangitan,
at daigdig ay magdiwang.

Lucas 2, 22-35

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Disyembre 28, 2021

Kapistahan ng mga Banal na Sanggol na Walang Kamalayan, Mga Martir

1 Juan 1, 5 – 2, 2
Salmo 123, 2-3. 4-5. 7b-8

Tayo’y ibong nakatakas
nang ang bitag ay mawasak.

Mateo 2, 13-18

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Disyembre 27, 2021

Kapistahan ni Apostol San Juan,
Manunulat ng Mabuting Balita

1 Juan 1, 1-4
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak
ang masunuri’t matapat.

Juan 20, 2-8

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Disyembre 26, 2021

Kapistahan ng Banal na Mag-anak
Hesus, Maria at Jose (K)

Sirac 3, 3-7. 14-17a
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa D’yos.

Colosas 3, 12-21
Lucas 2, 41-52

o kaya:

1 Samuel 1, 20-22. 24-28
Salmo 83, 2-3. 5-6. 9-10

Mapalad ang nananahan
sa piling mo, Poong mahal.

1 Juan 3, 1-2. 21-24
Lucas 2, 41-52

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 25, 2021

Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon
(Pagmimisa sa Hatinggabi)

Isaias 9, 1-6
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 11-12, 13

Sa ati’y sumilang ngayon
Manunubos, Kristong Poon.

Tito 2, 11-14
Lucas 2, 1-14

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 25, 2021

Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon
(Pagmimisa sa Bukang-liwayway)

Isaias 62, 11-12
Salmo 96, 1 at 6. 11-12

Sumilang ang Panginoon,
liwanag sa atin ngayon.

Tito 3, 4-7
Lucas 2, 15-20

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Disyembre 25, 2021

Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon
(Pagmimisa sa Araw)

Isaias 52, 7-10
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas
tagumpay ng Nagliligtas.

Hebreo 1, 1-6
Juan 1, 1-18
o kaya Juan 1, 1-5. 9-14

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Disyembre 24, 2021

Ika-24 ng Disyembre
(Simbang Gabi)

2 Samuel 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Pag-ibig mong walang maliw
ay lagi kong sasambitin.

Lucas 1, 67-79

« Basahin at Pakinggan »