November 2021

Linggo, Nobyembre 28, 2021

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Jeremias 33, 14-16
Salmo 24. 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

1 Tesalonica 3, 12 – 4, 2
Lucas 21, 25-28. 34-36

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 25, 2021

Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Catalina ng Alexandria, dalaga at martir

Daniel 6, 12-28
Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Lucas 21, 20-28

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 24, 2021

Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
para sa mga Kristiyanong Inuusig
(Red Wednesday)

Pahayag 15, 1-4
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Poong Diyos na Dakila,
gawa mo’y kahanga-hanga.

Lucas 21, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 21, 2021

Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (B)

Daniel 7, 13-14
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Pahayag 1, 5-8
Juan 18, 33b-37

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 14, 2021

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Daniel 12, 1-3
Salmo 15, 5 at 8. 9-10. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y
ako’y iyong tangkilin.

Hebreo 10, 11-14. 18
Marcos 13, 24-32

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 7, 2021

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 17, 10-16
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Hebreo 9, 24-28
Marcos 12, 38-44
o kaya Marcos 12, 41-44

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 4, 2021

Paggunita kay San Carlos Borromeo, obispo

Roma 14, 7-12
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal
sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 15, 1-10

« Basahin at Pakinggan »