November 2021

Martes, Nobyembre 30, 2021

Kapistahan ni Apostol San Andres

Roma 10, 9-18
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Mateo 4, 18-22

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Nobyembre 29, 2021

Lunes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 2, 1-5
Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9

Masaya tayong papasok
sa tahanan ng Poong D’yos.

Mateo 8, 5-11

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Nobyembre 28, 2021

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)

Jeremias 33, 14-16
Salmo 24. 4bk-5ab. 8-9. 10 at 14

Sa ‘yo ako’y tumatawag,
Poong D’yos na nagliligtas.

1 Tesalonica 3, 12 – 4, 2
Lucas 21, 25-28. 34-36

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Nobyembre 27, 2021

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Daniel 7, 15-27
Daniel 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 34-36

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Nobyembre 26, 2021

Biyernes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Daniel 7, 2-14
Daniel 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 29-33

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Nobyembre 25, 2021

Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Santa Catalina ng Alexandria, dalaga at martir

Daniel 6, 12-28
Daniel 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74

Dakilai’t papurihan
ang Poon magkailanman.

Lucas 21, 20-28

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 24, 2021

Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya
para sa mga Kristiyanong Inuusig
(Red Wednesday)

Pahayag 15, 1-4
Salmo 97, 1. 2-3ab. 7-8. 9

Poong Diyos na Dakila,
gawa mo’y kahanga-hanga.

Lucas 21, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Nobyembre 24, 2021

Paggunita kay San Andres Dung Lac, pari at martir, at mga Kasama, mga martir

Daniel 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28
Daniel 3, 62. 63. 64. 65. 66. 67

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 12-19

o kaya

Mga Pagbasa para sa Red Wednesday

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Nobyembre 23, 2021

Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Clemente I, papa at martir
o kaya Paggunita kay San Columbano, abad

Daniel 2, 31-45
Daniel 3, 57. 58. 59. 60. 61

Dakilai’t papurihan
ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 5-11

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Nobyembre 22, 2021

Paggunita kay Santa Cecilia,
dalaga at martir

Daniel 1, 1-6. 8-20
Daniel 3, 52. 53. 54. 55. 56

Purihin at ipagdangal
ang Diyos magpakailanman.

Lucas 21, 1-4

« Basahin at Pakinggan »