October 2021

Linggo, Oktubre 31, 2021

Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 6, 2-6
Salmo 17, 2-3a. 3kb-4. 47 at 51ab

Poong aking kalakasan,
iniibig kitang tunay.

Hebreo 7, 23-28
Marcos 12, 28b-34

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 30, 2021

Sabado ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 11, 1-2a. 11-12. 25-29
Salmo 93, 12-13a, 14-15. 17-18

Ang Poo’y di tatalikod
sa kanyang hirang na lingkod.

Lucas 14, 1. 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 29, 2021

Biyernes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 9, 1-5
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin.

Lucas 14, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Huwebes, Oktubre 28, 2021

Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig
ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19

« Basahin at Pakinggan »

Miyerkules, Oktubre 27, 2021

Miyerkules ng Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 26-30
Salmo 12, 4-5. 6

Lubos akong nananalig sa
matapat mong pag-ibig.

Lucas 13, 22-30

« Basahin at Pakinggan »

Martes, Oktubre 26, 2021

Martes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 18-25
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Lucas 13, 18-21

« Basahin at Pakinggan »

Lunes, Oktubre 25, 2021

Lunes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 12-17
Salmo 67, 2 at 4. 6-7ab. 20-21

Ang ating Panginoong D’yos
gawa’y magligtas na lubos.

Lucas 13, 10-17

« Basahin at Pakinggan »

Linggo, Oktubre 24, 2021

Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Jeremias 31, 7-9
Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6

Gawa ng D’yos ay dakila
kaya tayo’y natutuwa.

Hebreo 5, 1-6
Marcos 10, 46-52

« Basahin at Pakinggan »

Sabado, Oktubre 23, 2021

Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay San Juan Capistrano, pari
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Roma 8, 1-11
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo
ay dumudulog sa iyo.

Lucas 13, 1-9

« Basahin at Pakinggan »

Biyernes, Oktubre 22, 2021

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
o kaya Paggunita kay Papa San Juan Pablo II

Roma 7, 18-25a
Salmo 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94.

Poon, ituro mo sa sa ’kin
ang utos mo upang sundin.

Lucas 12, 54-59

« Basahin at Pakinggan »